واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد شد

واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد شد

هیئت دولت با صدور بخشنامه‌ای، ثبت سفارش واردات خودروهای دارای قبض انبار به‌صورت بدون انتقال ارز را بلامانع اعلام کرد.

براساس بخشنامه‌ی هیئت دولت ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری بدون رعایت سال ساخت که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد یا مناطق ویژ‌ه‌ی اقتصادی هستند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی بلامانع خواهد بود (بند اول). طبق این بخشنامه کلیه‌ی ثبت سفارش‌های قبلی خودرو لغو می‌شود؛ همچنین خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ بخشنامه دارای قبض انبار بوده‌اند و با رویه‌ی بانکی تأمین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص و ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص خواهند بود.

خودروهای دارای ارزش بیشتر از چهل هزار دلار با محاسبه و پرداخت چهل واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند اول بخشنامه‌ی جدید قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. مصوبه‌ی مورد بحث از این جهت حائز اهمیت است که اخیراً برخی واردکنندگان اقدام به وارد کردن خودرو به محدوده‌های گمرکی کرده و قبض انبار دریافت کرده‌اند.

واردات خودرو

براساس مصوبه‌ی جدید هیئت دولت، امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار ایجاد شده است. واردکنندگان خودرو می‌توانند ظرف مدت ۴ماه در خصوص ترخیص خودروهای وارد شده به گمرک اقدام کنند. ضمناً ترخیص خودروهایی با حجم پیشرانه‌ی بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی همچنان مقدور نیست و مشمول این بخشنامه نمی‌شوند.

منبع : زومیت